Yaşar Üniversitesi – Makina Mühendisliği Bölümü

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz Hakkında

Temel mühendislik dallarından biri olan Makina Mühendisliği, günümüzde uygulamaları ve sistemleri ile hayatımızın her alanına girmiştir. Endüstrinin Makina, imalat ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasında Makina mühendisleri hayati rol oynamaktadır. Son 20 sene içerisinde yaşanan teknoloji devrimi, yeni bir çağın başlangıcı olarak görülmektedir ve Makina Mühendisliği bu devrimin en önemli temel taşlarından biridir. Yaşar Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü de; bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bölgesel gelişmeye ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayabilecek, analitik düşünme becerisine sahip, girişimci mühendisler yetiştirmektedir. Yükseköğretim kurumlarının hayat damarı olan özgün araştırma konuları ve akademik çalışmalar, üniversitenin misyon ve vizyonu gereğince desteklenmekte ve ödüllendirilmektedir. Uluslararası akreditasyona sahip ve sanayi ile iş birliği içerisinde olmayı amaçlayan bölümümüz, sektördeki güncel değişimleri takip edebilen, bu değişimlerle rekabet edebilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Son dönemde Makina Mühendisleri özellikle mekatronik, robotik ve otomasyon alanlarındaki ihtiyaçların karşılanmasında kritik rol oynamaktadır. Özellikle Endüstri 4.0 konusunda bilgisayar destekli imalatla ilgili bilgi donanımına sahip Makina Mühendislerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bölümümüz lisans programı ile, öğrenciler başta Makina mühendisliğinin çalışma konuları üzerine eğitim alacak olmakla beraber Makina mühendisliğine akademik ve teknolojik olarak oldukça yakın olan Enerji Sistemleri, Endüstri ve Elektrik-Elektronik mühendisliklerine de yönelik eğitim alacaklardır. Bu anlamda, Makina mühendisliğinin uygulama konularından birinde uzmanlaşmanın yanısıra farklı mühendislik dallarına ait teknolojik bilgi birikimine sahip olunması mümkün olacaktır.